Helland syklon er utviklet for det norske markedet. 

Egenskaper til syklonen:

Fordel med syklon er at du slipper støvpose på utluftingen, og eventuell varme i silo slipper lettere ut.

  

Helland Syklon er også utviklet for: 

  • Jevn senterfylling som hindrer seperasjon av fôr og støv.

  • god utnyttelse av volumet til siloen

  • minst mulig støv ut av syklonen

  • Skånsom syklon 

Sammen med Unipro mateskrue som gjør at siloen tømmes jevnt, så sikrer du riktig håndtering av fôret, og jevn fôrkvalitet. 

HELLAND SYKLON

Syklon Silo
Ved syklon er det fordel og bakdel, derfor kan du velge Helland Silo med syklon eller med vår tradisjonelle senterfylling. Syklon kan også ettermonteres på vår tradisjonelle silo.