STORSEKKSILO

Storsekksilo brukes når det skal fylles med storsekk direkte i silo. 

På toppen er det montert en luke som løftes av og storsekken senkes nedi på et knivkryss

som splitter sekken og siloen fylles. For å unngå rester etter sekken i silo er det og montert ei rist.

Silo tilpasses etter behov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rustfri Silo
Knivkryss