Silokontroll

silosikkerhetssystem.jpg

Det er viktig med kontroll på innholdet i siloen. 

Det gjelder fra sikkerhet mot overtrykk og det er å ha kontroll på vekt, temperaturer og fuktighet.

Vi tilpasser siloene med flere komponenter slik at du har full kontroll.

På flere anlegg hvor det skal fylles med bulkbil kan det være kritisk med overfylling eller overtrykk. 

Silosikkerhetssystem består av en sentral elektronisk overvåknings- og kontrollenhet som kontrollerer en serie siloer og komponenter .

Det inkluderer overvåking av tilkobling bulkbil,full nivåindikator, en differansetrykkbryter eller elektronisk trykkmåler, en trykkbryter for filteret, en sikkerhetsventil og et alarmhorn hvor dette er satt i system.

overtrykksventil
sikkerhetsventil

Ta kontakt:

Takk! Melding er sendt.