Saltsilo2.jpg

Salt

Saltsilo.jpg

Lagring og håndtering av salt krever spesielt utstyr for å tåle egenvekt og korriderende påkjenningen saltet gjør.

Vi kan levere glassfibersiloer beregnet for oppbevaring av salt fra 2m3 til og med 25M3 siloer.

Siloene kan leveres med stativ, rekkverk og leider.

Kan bli utstyrt med måle-enheter for å overvåke innholdet i silo.

Når vi transorterer salt benytter vi rustfrie transportører 316 som frakter saltet til ønsket enhet. 

Motor og styringer tilpasses etter behov.

Vi leverer blant annet: 

- Praktiske siloer for oppbevaring av veisalt med tappepjeld og kvern av klumper. 

-sekketrakter for spretting av storsekker med salt

- siloer for oppbevaring av salt og transportører til større anlegg som blant annet landbasert oppdrett.

 

For nærmere info, vennligst kontakt oss.

Ta kontakt:

Takk! Melding er sendt.