Salt

Lagring og håndtering av salt krever spesielt utstyr for å tåle egenvekt og korriderende påkjenningen saltet gjør.

Vi kan levere glassfibersiloer beregnet for oppbevaring av salt fra 2m3 til og med 25M3 siloer.

Siloene kan leveres med stativ, rekkverk og leider.

Kan bli utstyrt med måle-enheter for å overvåke innholdet i silo.

Når vi transorterer salt benytter vi rustfrie transportører 316 som frakter saltet til ønsket enhet. 

Motor og styringer tilpasses etter behov.

For nærmere info, vennligst kontakt oss.

Ta kontakt: