RUNDTRANSPORTØR

Rundtransportør

Rundtransportør er en effektiv transportmåte for fôr. Brukes når du skal frakte fôr fra en

silo /beholder og ut til flere fôrstasjoner /automater.  

Kan settes opp med en enkel styring, eller mer avansert der fôret veies før angitt mengde blir fraktet til gitte automat.  

Bruksområdet: Settefiskanlegg, fjørfe og griseoppdrett.

Kapasitet: 1,2 - 6t/t 

Materiale: Galv / rustfri 

 

Vi har vårt eget rundtransportøranlegg med skånsomme bend og elektriske roterende ventiler uten innvendige kanter. Blir og benyttet i næringsmiddelindustrien på grunn av skånsomhet og driftsikkerhet. 

Ta kontakt for ytterligere informasjon.