PROSJEKT NAVN

 

Siden oppstarten i 1965 har det blitt levert over 10 000 siloer ut til det norske landbruket.  Referanselisten er lang, men her er et utvalg.

1/3

Thomas Kjørstad - Kalkun

Hvor: Skollenborg, Vestfold

Beskrivelse: Kalkun

Vår leveranse: 3 siloer 35m3 med Unipro mateskrue. 

1/3
1/1

Stein Samdrift - Norges største private fjos

Hvor: Moelv

Beskrivelse: Storfe

Vår leveranse: 3 siloer med fôrtransport til tørrforingsanlegg. Laser-sensorer for overvåking nivå. 

Sigmun Kloster - Kylling

Hvor: Rennesøy, Rogaland

Beskrivelse: kylling

Vår leveranse: 3stk 31,5M3 siloer med syklon. Unipro mateskrue som sikrer jevn tømming av silo. 

1/5

Helland Samdrift

Hvor: Gjesdal, Rogaland

Beskrivelse: Storfe

Vår leveranse: 3 siloer med fôrtransport til melkerobot og fôrstasjon. Autostyring av skruer. 

1/2

Tjalve Braut

Hvor: Jæren

Beskrivelse: Gris

Vår leveranse: 3 siloer 35m3 med fôrtransport  

1/2

Børge Undheim

Hvor: Jæren

Beskrivelse: Høns og Kylling

Vår leveranse: Har levert 16 siloer som står på storgarden på Undheim. Fôrvekt. Her er det fast stålskrue som teller.  

1/2

Tønnes Salte

Hvor: Jæren

Beskrivelse: Verpehøns

Vår leveranse: 2stk 31,5m3 med stålskruer

1/2

Arne Salte

Hvor: Jæren

Beskrivelse: Kylling

Vår leveranse: 2stk 31,5m3 med stålskruer

1/1

Arthur Salte

Hvor: Jæren

Beskrivelse: Ku og Gris

Vår leveranse: 2stk 35m3 1stk 21m3 og 1stk 13m3 siloer med Flexi 90 skrue. Autoboks for styring av skruer

1/3

Nils Hatteland

Hvor: Jæren

Beskrivelse: 

Vår leveranse: 2stk 35m3 siloer med Flexi 90 skrue. Autoboks for valg av silo det skal tappes fra. 

1/3

Ivar Risa

Hvor: Jæren

Beskrivelse: Ku 

Vår leveranse: 1stk 28m3 siloer med Flexi 90 skrue. Autobokser for styring av skruer