PROSJEKT NAVN

1/1
1/7

Salten Smolt

Hvor:Bodø / Breivika

Lev: Høst 2021

Vår leveranse:

- 8stk Helland Silo

- fôringsautomater STF, Påvekst og smolt

- Flexi 90 /75  fôrskruer for skånsom transport av fôr fra siloer til fôrvekt

- Unipro Mateskrue som sikrer jevn tømming av silo. 

- Sekketømmer med kap ca 10t/t.

- rundtransportør

Biofish

Hvor:Hardanger

Lev: Vår 2022

Vår leveranse:

- Rekkverk ALU

- Siler og rister til RAS anlegg

- Fôringsautomater med veiecelle

- Flexi 90 /75  fôrskruer for skånsom transport av fôr fra siloer til fôrvekt

- Sekketømmer med kap ca 12t/t.

- Rundtransportør med avlange bend og roterende utløpsventiler. 

1/7
1/11
1/9
1/11

MOWI NORWAY, FLEKKEFJORD

Hvor: VEST AGDER

Lev: APRIL 2019

Vår leveranse:

6stk 2300L trakter plassert inne i fôr-rom.

 

Flexi 90 /75  fôrskruer for skånsom transport av fôr fra trakter og ut til fôringautomater. 

Styreskap for styring av skruer.

Felles opphengs-system for fôr - skruer og elektro. 

Bjølve Bruk

Hvor: Hordaland

Lev: Mars 2019

Vår leveranse:

3stk 24,5m3 siloer plassert inne i fôr-rom.

3stk 4m3 storsekktrakter med knivkryss for effektiv fylling av trakt.

Blåsanlegg med kapasitet på ca 10tonn /t 

Påfylling fra bulkbil med Helland 99 rørsystem.

Flexi 90 fôrskruer for skånsom transport av fôr

Salar Bruk , Alsaker

Hvor:Hordaland

Lev: Juni 2019

Vår leveranse:

- 6stk 23M3 Modulsiloer

- 12stk Flexi 90 /75  fôrskruer for skånsom transport av fôr fra silo og ut til sluse / oppsamler

- Blåseanlegg med kapasitet 10t/t. Elektriske forgrenere for valg av silo som skal fylles.

- Styreskap for styring av blåseanlegg og ventiler

Vikane Settefisk, Frøya

Hvor:Trøndelag

Lev: Des 2019

Vår leveranse:

- 3stk 24,5M3 og  1 stk 16M3 Helland Silo

- knivkryss og rist i topp. 

- rekkverk og leider

- 4stk Flexi 90 /75  fôrskruer for skånsom transport av fôr fra siloer til fôrvekt

- Unipro Mateskrue som sikrer jevn tømming av silo. 

- Helland 99 rørsystem for fylling.

1/8

Fredrikstad Seafood

Hvor: Fredrikstad

Lev: Mars 2019

Vår leveranse:

4stk 21m3 og 6stk 18m3 siloer fordelt i 2 fôr-rom

Påfylling fra bulkbil med Helland 99 rørsystem.

Flexi 90/75 fôrskruer for skånsom transport av fôr til vekt. 

Nivå-overvåking på siloer.

1/6

Eidesvik Havfiske

Hvor: Hordaland

Lev: Feb 2019

Vår leveranse:

2stk 16m3 siloer plassert inne i fôr-rom.

1stk 1500L storsekktrakt med knivkryss og rist

Påfylling fra bulkbil med Helland 99 rørsystem.

Flexi 90 fôrskruer for skånsom transport av fôr

1/5
1/7
1/6
1/5
1/8
1/1
1/3

Tytlandsvik Aqua

Hvor: Rogaland

Lev: Des 2018

Vår leveranse: 3stk 58m3 siloer plassert på kai med mulighet for fylling fra båt, bil eller storsekk.  

Nordlaks Smolt

Hvor: Innhavet

Lev: Okt 2018

Vår leveranse: 4stk 53m3 siloer med fylling fra bulkbil eller storsekk via blåseanlegg.   

Grieg Seafood

Hvor: Rogaland 

Lev: Okt 2017

Vår leveranse: 3stk 28m3 siloer med fylling fra bulkbil eller storsekk via blåseanlegg.   

Bremnes Seashore

Hvor: Rogaland

Lev: Aug 2017 og Feb 2019

Vår leveranse: 8stk 28m3 siloer med fylling fra bulkbil eller storsekk via blåseanlegg.   

Erko Seafood

Hvor: Stord

Lev: Sept 2017 

Vår leveranse: 2stk 35m3 siloer ute og 3stk storsekksiloer innvendig. Flexi 90 fôrskruer for tømming av siloer og nivåboks for overvåking av mengde i siloer   

Grieg Finnmark

Hvor: Alta

Lev: Sept 2012 

Vår leveranse: 6stk siloer ute. Blåseanlegg for fylling av siloer   

Ewos Dirdal

Hvor: Gjesdal, Rogaland

Lev: Sept 2012 

Vår leveranse: 6stk siloer ute. 4" fast fôrskruer for tømming av siloer.