Redler

Redler.jpg

Redler brukes til vertikal transport av fôr eller korn, enten det er for fylling og fordeling mellom siloer, eller transport fra en "grav".

Skånsom metode å frakte med god kapasitet. 

Leveres i galvanisert utførelse og kan monteres ute. 

Leveres med motorer og ulike spjeld som slipper innholdet der det er ønskelig

 

Kapasitet: 

25t/timen til 150t/timen (750kg/m3)