Fôrautomat

Støvutskiller.png
Støv_og_knus.jpg

I RAS anlegg er det kjempeviktig å begrense støv til karet grunnet: 

- fisken spiser ikke støv

- optimalisere fôring

- støvet belaster og påvirker biofilteret unødig.  

- økt risiko for H2S

Eksempel å støvmengde: 

0,5% støv hvor det fôres med 30tonn/dag tilsvarer 150kg støv som ikke spises av fisken og fraktes unødvendig gjennom Bio-filteret

Derfor er det viktig å ha kontroll på støvmengde i et anlegg.

Støvmengden kan variere og en støvutskiller kan være med å passe på anlegget med å forebygge en dårlig leveranse fra fôrprodusent, eller observere hvis det er noe galt i fôrtransportanlegget.

 

Vi prosjekterer og leverer ulike støvutskillere tilpasset flere behov. Enten en skal fjernes støv en strategisk plass i fôrtransporten, eller ønsker å fjerne støvet før det går i automaten og ut til fisken. 

Ta kontakt: 

Takk! Melding er sendt.