EL -UTSTYR

Vi lagerfører ulike elektriske styringer for motorer til fôrskruer:

 Det er alt fra manuelle motorvern til enkle styrebokser som innkluderer motorvern, sensor, betjeningsbrytere og timer-rele.  

 

 

 

 

Motorvern: 

Bokser for styring av / på av motorer. Trenger ikke styrestrøm og kobles rett på hovedstrøm til motor:

Lagerførte bokser:

71300 - Motorvern 1,6 - 2,5A

71350 - Motorvern 2,5 - 4A

71400 - Motorvern 4 - 6,5A

Stjerne trekantvender ( Y/D ) 7,5KW

Stjerne trekantvender ( Y/D ) 15KW

 

Autoboks:

En serie med styrebokser som inneholder kontaktor, vern, sensor, timer-rele og betjeningsbryter(e)

Her er en enkel oversikt over de ulike boksene: 

71200:        Start MAN / Stopp MAN.

Fôrskruen startes manuelt og stoppes manuelt. Sikret med justerbart tidsrele for maks tid.

Bruksområde: Manuell betjening

71550        Start MAN / Auto Stopp.

Fôrskruen må startes manuelt og stoppes automatisk med nivåføler i topp utløpsrøret eller stoppes manuelt. Sikret med justerbart tidsrele for maks tid.

Bruksområde: Fylling av trillebåre

 

71500        Start / Stopp.

Fôrskruen startes automatisk med nivåføler i bunn og stoppes med nivåføler i topp rør. Sikret med justerbart tidsrele for maks tid.

Bruksområde: Fôr til melkerobot / fôringsautomat.

 

71800        Start/stopp med tid forsinking.

Når nivået senkes under nivåføler, teller føler ned til innstilt tid før fôrskruen starter og stoppes når fôret når nivåføleren igjen.

Sikret med justerbart tidsrele for maks tid.

Bruksområde: Skruer som er koblet etter hverandre, melkerobot /fôrautomat.

Elektriske ventiler / spjeld:

Vi leverer ulike ventiler og spjeld til fôrhåndtering.  

 

OK 160 /100 - 2veis forgrener

Blir brukt i forbindelse med blåsing. Manuell eller elektrisk spjeld med tilbakemelding.    

 

 

Ø-100 - 2veis forgrener

Blir brukt for å styre fallende fôr i 2 retninger. Manuell eller elektrisk spjeld med tilbakemelding.

   

Vi leverer skap med styringer tilpasset leveransene. Det inkluderer frekvensomformere, mykstartere og betjeninger. 

Ta kontakt for mer informasjon

Autoboks
Styreskap Blåser og Avlesing vekt
montering_følere.jpg
05.4 Ventiler OK160.jpg
fôrventil
Motorvern